Hahstag Livet – AVSNITT 45

Sammanfattning

Är det någonting annat än 100% själviskt att skaffa barn? Om vi bara skulle se till barnets bästa, skulle vi då fortfarande välja att skaffa barn? Vi pratar ännu en gång om alla saker som kommande föräldrar borde höra och tänka på innan dom skaffar barn. I denna del 2 så diskuteras dom moraliska aspekterna av att skaffa barn, för barnets eget bästa.

Moralfilosofiska Argument Emot Att Föda Barn

Scenario A (X existerar)

  1. Närvaro av smärta (Dåligt)
  2. Närvaro av njutning (Bra)

Scenario B (X existerar inte)

  1. Frånvaro av smärta (Bra)
  2. Frånvaro av njutning (Inte dåligt)
Barnet blir lycklig Barnet blir olycklig
Skaffa Barn Moraliskt irrelevant Du har gjort moraliskt fel
Skaffa inte barn Moraliskt irrelevant Du har gjort moraliskt rätt

Som vi kan utlösa av ovanstående kan vi dra slutsatsen att det är moraliskt rätt att undvika lidande (vi har en skyldighet att inte skaffa barn vi tror kommer bli olyckliga), samtidigt som ingen har någon skyldighet att skapa människor som mår bra. För olycka är sämre än vad lycka är bra. 

Slutsats

Barnets bästa är att inte komma in i existens ur ett moralfilosofiskt perspektiv.

Kommentera

Din mail kommer inte att synasRequired fields are marked *

Hashtag Livet © 2017