Avsnitt #57 – Hur Du Övervinner Lidande Och Stora Problem

Sammanfattning

Vi diskuterar hur du övervinner lidande och stora problem. Lär dig vilka problem som är viktigast att övervinna och vilka problem du kan leva med. Pelle presenterar sin hierarki av lidande och Jesper säger att han hellre är stressad än misslyckad.

Veckans Bok: Pelles Kommande Bok “The End Of Suffering”

En bok om alla tänkbara vägar vi kan välja för att minska lidandet hos oss själv och andra.

Hur Du Övervinner Lidandet

  1. Lös alltid problem i rätt prioriteringsordning. Lös aldrig problem längre ner i hierarkin av lidande framför problem högre upp i hierarkin. Löser du problem längre ner i hierarkin först leder det sannolikt till värre problem.
  2. Acceptera lidande. Öva på att inte begära att nuet ska vara annorlunda än vad det är. Öva på att leva med mindre lidande så som repetetivt arbete, långtråkighet, träning m.m för att undvika de värre formerna av lidande, så som smärta och depression.

Utdrag Ur Pelles Hierarki Av Lidande

  1. Fysisk smärta
  2. Psykisk smärta – klinisk depression, ångest och utbrändhet
  3. Misslyckande
  4. Stress/Oro/Ängslan
  5. Långtråkighet
  6. Repetitivt arbete

Exempelvis står vi hellre och gör repetitivt arbete som att diska än att ha långtråkigt. Vi har hellre långtråkigt än är stressade, vi är hellre stressade än misslyckade, vi är hellre misslyckade än deprimerade, hellre deprimerade än i fysisk smärta.

Det som vi ofta gör är alltså att vi löser problem i fel ordning i den här hierarkin. Istället för att leva med repetitivt arbete och stundvis långtråkighet så försöker vi alltså skapa artificiell intelligens som löser problemen med repetitivt arbete och långtråkighet, så att vi då alla blir arbetslösa och deprimerade med fibromyalgi istället.

 

Kommentera

Din mail kommer inte att synasRequired fields are marked *

Hashtag Livet © 2017